Privacy

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Brouwer Units- en wagenbouw B.V. In deze verklaring beschrijven wij hoe Brouwer omgaat met de persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op www.brouwernijkerk.com

2. Contactgegevens

Brouwer Units- en Wagenbouw B.V.

Gildenstraat 47 3861 RG Nijkerk

(+3133) 303 33 18

www.brouwernijkerk.com


3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Brouwer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

4. Doelen en grondslagen

Brouwer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afsluiten en uitvoeren van contracten.

- Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval:

- Uw toestemming voor het versturen van gerichte informatie en nieuwsbrieven.

- De noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u.

- De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Brouwer, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

Gerechtvaardigde belangen bestaan uit het versturen van belangrijke informatie of het doen van gerichte aanbiedingen naar bestaande klanten met als doel de klant te informeren en het genereren van nieuwe opdrachten voor Brouwer. 

5. Bewaartermijnen

Brouwer bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van Brouwer te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Om u van dienst te zijn bewaren wij uw contract- en ordergegevens zolang u klant bent van Brouwer. 
 
6. Cookies en vergelijkbare technieken 

PHPSESSIDBij houden van de actieve sessie.
_ga, _gcl_au, _gidCookies afkomstig van Google Analytics. Deze worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens voor de analytics tool.
_hjIncludeInSampleCookie afkomstig van Hotjar. Deze worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens voor performance doeleinden.
_pk, _pk_sesCookies afkomstig van Matomo. Deze worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens voor de heatmap tool.
cookie_consentBij houden of de gebruiker de cookie voorwaarden geaccepteerd heeft.


7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brouwer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brouwer-group.nl.  

8. Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen via info@brouwer-group.nl. 

9. Beveiliging

Brouwer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het Informatiebeveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met info@brouwer-group.nl of bel (+3133) 303 33 18.